ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Ποιος χρειάζεται σήμερα τις κλασικές σπουδές;

Ποιος χρειάζεται σήμερα τις κλασικές σπουδές;

Ποιος χρειάζεται σήμερα τις κλασικές σπουδές;

Η συζήτηση για τις κλασικές σπουδές είναι ανοιχτή. Έχει ξαναμπεί στην επικαιρότητα λόγω της πρόσφατης απόφασης του πανεπιστημίου του Princeton να αφαιρέσει ως προαπαιτούμενα για ένταξη φοιτητών-φοιτητριών στην κατεύθυνση κλασικών σπουδών τη γνώση των Αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών, οπότε το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού θεωρεί σημαντικό να υπάρξουν εκδηλώσεις και παρεμβάσεις επί αυτού του κεφαλαιώδους σημασίας θέματος. Οι «χρήσιμες άχρηστες», κατά τον Νούτσιο Όρντινε, ανθρωπιστικές σπουδές πιέζονται σε όλο τον κόσμο λόγω της επέλασης των νέων τεχνολογιών και των πρακτικών επιστημών που ευνοούν το άμεσο κέρδος, όμως η σημασία τους στην καλλιέργεια του έσω ανθρώπου και των ανθρωπιστικών αξιών είναι αδιαμφισβήτητη. Είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την Ελλάδα να αναδειχθεί σε ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο εργαστήρι μελέτης και ανάδειξης των κλασικών γραμμάτων και η 18η ΔΕΒΘ θα αποτελέσει την αφορμή για έναν ευρύτερο διάλογο πάνω στο θέμα.