ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Ελευθερίες, συλλογική προστασία και ευθύνη: καινούργια διλήμματα

Ελευθερίες, συλλογική προστασία και ευθύνη: καινούργια διλήμματα

Ελευθερίες, συλλογική προστασία και ευθύνη: καινούργια
διλήμματα

Η περίοδος της καραντίνας με τις απαγορεύσεις
κυκλοφορίας για λόγους προστασίας του κοινωνικού
συνόλου και η σχετική συζήτηση περί ελευθεριών και
ατομικής ευθύνης· τα ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης
και τα συναφή αιτήματα για αξιοπρέπεια και κατανίκηση του
φόβου (κίνημα «metoo»)· τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο
δημόσιος διάλογος και η απορρύθμισή του είναι θέματα που
προκρίνονται για τις πολιτικές συζητήσεις και βιβλιοπαρουσιάσεις της φετινής
ΔΕΒΘ.