ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Επαγγελματικές εκδηλώσεις / συναντήσεις

Επαγγελματικές εκδηλώσεις / συναντήσεις

Επαγγελματικές εκδηλώσεις / συναντήσεις

Προγραμματίζεται επίσης σειρά εκδηλώσεων και
συναντήσεων για τους επαγγελματίες του βιβλίου με διεθνείς
συμμετοχές όπου θα συζητηθούν, με άξονα τη θεματική «Το
μέλλον του βιβλίου», ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή
αγορά στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα, όπως
διαμορφώθηκε μέσα από τους περιορισμούς της πανδημίας.