ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Φεστιβάλ, εκδηλώσεις και δράσεις

Φεστιβάλ, εκδηλώσεις και δράσεις

Φεστιβάλ, εκδηλώσεις και δράσεις

Η ΔΕΒΘ θα φιλοξενήσει ακόμη το
καθιερωμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων που
περιλαμβάνει το Φεστιβάλ Νέων
Λογοτεχνών, το Φεστιβάλ Μετάφρασης, την
Ημερίδα των Βιβλιοθηκονόμων καθώς και
παρουσιάσεις νέων εκδόσεων, συζητήσεις
με συγγραφείς, θεματικές εκθέσεις και
προβολές.