ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Παιδική και Εφηβική Γωνιά

Παιδική και Εφηβική Γωνιά

Παιδική και Εφηβική Γωνιά

Όπως κάθε χρόνο, οι εκδηλώσεις για παιδιά, εφήβους και
εκπαιδευτικούς αποτελούν έναν από τους δυναμικότερους
πόλους έλξης της ΔΕΒΘ. Με βασική προτεραιότητα, από την
πρώτη χρονιά της λειτουργίας της, την καλλιέργεια της
φιλαναγνωσίας στα παιδιά, τους εφήβους και τους
εκπαιδευτικούς, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης οργανώνει
πολλαπλές εκδηλώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν παρουσιάσεις τόσο της
τρέχουσας παραγωγής βιβλίων όσο και καίριων θεμάτων που αφορούν στην
κοινωνική και σχολική ζωή όλων των συντελεστών της Εκπαίδευσης, τους
γονείς και βέβαια, τα ίδια τα παιδιά και τους εφήβους. Τη φετινή χρονιά η
Παιδική και Εφηβική γωνιά θα εμπλουτιστεί με μαθητικό συνέδριο και δημόσιες
συζητήσεις μαθητών με ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών.