Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία

SHARE

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία λειτουργεί από το 2004. Σκοπός του είναι η μελέτη και η διάδοση των αρχών του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας, καθώς και η συμμετοχή της Βουλής των Ελλήνων στα πολιτιστικά, κοινωνικά και μορφωτικά δρώμενα της χώρας. Συμβάλλει με τη δράση του στην εξωστρέφεια και στο άνοιγμα της Βουλής στην κοινωνία, ενισχύοντας τους δεσμούς των πολιτών με τη Βουλή και το έργο της, μέσα από τη δημιουργία υψηλής ποιότητας πολιτιστικού και μορφωτικού έργου: διοργανώνει εκθέσεις, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και πραγματοποιεί εκδόσεις, αλλά και εκπονεί ή αναθέτει ερευνητικά προγράμματα και μελέτες και συνεργάζεται με φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με το έργο του.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 11, ΑΘΗΝΑ 10671
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ foundation.parliament.gr