Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών

SHARE

Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών διεξάγει ερεύνα, παρέχει εκπαίδευση για τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό, και προωθεί την πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ Σουηδίας και Ελλάδας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Μητσαίων 9, 117 42 Αθήνα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ www.sia.gr