Αθανασίου Αλτιντζή

SHARE

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΤΙΝΤΖΗ
Μια ιστορία που ξεκινάει από το 1968.
Οι εκδόσεις Αθανασίου Αλτιντζή επαναδραστηριοποιήθηκαν το 2008 από τον Άγγελο Αθ. Αλτιντζή.
Οι εκδόσεις μας ξεχωρίζουν για το ιδιαίτερο ύφος και την αισθητική τους.
Σημείο αναφοράς των εκδόσεών μας είναι το υψηλό επίπεδο της τυπογραφίας και ο σεβασμός στους κανόνες της.

Αναλαμβάνουμε και εκδόσεις επιστημονικών συγγραμμάτων τα οποία διανέμονται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ.

Η εμπειρία και η γνώση που έχουμε αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια παρουσίας μας στον χώρο του βιβλίου, μας δίνουν τη δυνατότητα να καλύπτουμε εκδοτικά όλα τα επιστημονικά πεδία: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ, ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ κ.ά.

Το δημιουργικό τμήμα (επεξεργασία κειμένων, σελιδοποίηση, σχεδιασμός εξωφύλλων) των εκδόσεών μας όπως και η διάθεση των βιβλίων, γίνονται στην οδό Καμβουνίων 2 με Ιπποδρομίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 2-4
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ www.altintzis.gr

ΒΙΒΛΙΑ

The Earth in a Nutshell

Προς μια ερμηνευτική κριτική

Ιατροφιλόσοφοι, Συγγραφείς του 18ου αιώνα

Δρόμοι της Ρωσικής Θεολογίας, Τόμος Α’

Ο Πρώτος Λόγος

Λύτρον λύπης

Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών

Οικιστική Οργάνωση στην Προϊστορική Ελλάδα

Σύγχρονα Επιχειρησιακά Συστήματα

Economic and Business English in a Nutshell