Πρώτη Ύλη

SHARE

Η Πρώτη ύλη εκδίδει βιβλία για μεγάλους και μικρούς αναγνώστες με κοινό παρονομαστή την επιθυμία για κάτι φρέσκο και αληθινό. Βιβλία που προσκαλούν την σκέψη να ακολουθήσει δρόμους λιγότερο περπατημένους, που ανοίγουν πόρτες και διευρύνουν ορίζοντες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Aγίου Όρους 34, 104 47, Αθήνα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ www.pibooks.gr