ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΟΣΔΕΛ)

SHARE
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 73, ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ www.osdel.gr