Νήσος

SHARE

Οι εκδόσεις Νήσος δραστηριοποιούνται από το 1992 στους τομείς των κοινωνικών επιστημών και των ανθρωπιστικών επιστημών. Η Νήσος ιδρύθηκε ως εκδοτικός κλάδος του επιστημονικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Society for Study of Human Sciences» και σταδιακά επεκτάθηκε για να γίνει ανεξάρτητη οντότητα.
Ωστόσο, παρέμεινε στενά συνδεδεμένο με την κοινωνία, κυρίως μέσω εξειδικευμένων εκδόσεων και προσαρμοσμένων προγραμμάτων που στοχεύουν συνεχώς στην καλλιέργεια επιστημονικών εκδόσεων στην Ελλάδα. Τα βιβλία της Nissos προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα λόγων, θεωρητικών παραδόσεων και ευκαιριών σκέψης διαφορετικών χαρακτηριστικών. Η Νήσος, τοποθετεί προσεκτικά πρωτότυπα δοκίμια σύγχρονων Ελλήνων θεωρητικών, δίπλα στη δημοσίευση εξαιρετικών βιβλίων διεθνώς αναγνωρισμένων στοχαστών, που αποτελούν τα θεμέλια των επιστημονικών τους κλάδων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Σαρρη 14, Αθήνα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ www.nissos.gr

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

24/11
14:00
Παρουσίαση Βιβλίου
«Αναπαραστάσεις του Ανοίκειου. Νομαδισμός και αισθητική στη ρέιβ» του Λέανδρου Κυριακόπουλου