Κριτική

SHARE

Οι Εκδόσεις Κριτική έχουν συμπλήρωσει 33 χρόνια αμείωτης εκδοτικής δραστηριότητας. Η συμβολή μας στα γράμματα, τις επιστήμες και την εκπαίδευση υποστηρίζεται από μια καλά συντονισμένη ομάδα. Εργαζόμαστε με στόχο τις σωστές επιλογές, τις άρτιες μεταφράσεις και την ποιοτική εμφάνιση των βιβλίων μας επειδή πιστεύουμε στον επιμορφωτικό τους ρόλο, που γίνεται πλέον πιο κρίσιμος και ουσιαστικός. Σκοπός μας, η διάδοση της γνώσης, η δυναμική όσο και έγκυρη ενημέρωση των αναγνωστών για τα νέα ρεύματα, που διευρύνει τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Η Κριτική επιδιώκει να διατηρήσει το μερίδιό της στην αγορά του βιβλίου και φυσικά να το αυξήσει στις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Η ανταπόκριση των αναγνωστών όλων των ηλικιών αποτυπώνει την εμπιστοσύνη τους και είναι οδηγός στη μελλοντική πορεία μας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Παπαδιαμαντοπούλου 4, 11528, Αθήνα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ www.kritiki.gr