ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

SHARE
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 2 564621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ www.ntng.gr