Γκοβόστη

SHARE

1916
Ένα ασήμαντο (;) γεγονός, η αποτυχία του Kώστα Γκοβόστη στις εισαγωγικές εξετάσεις του «Eλληνικού» Σχολείου (σημερινό γυμνάσιο), γίνεται αφορμή για την ίδρυση του πρώτου προοδευτικού εκδοτικού οίκου στην Eλλάδα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 73
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ www.govostis.gr