Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού / Διεύθυνση Γραμμάτων

SHARE

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Γραμμάτων είναι η υλοποίηση των πολιτικών που σχετίζονται με την ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, την πρόσβαση και συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, και τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στον τομέα των Γραμμάτων. Στη Διεύθυνση λειτουργούν δύο τμήματα: Α) Το Τμήμα Γραμμάτων και Βιβλίου, αρμόδιο μεταξύ άλλων για την ενίσχυση και προώθηση των Ελληνικών Γραμμάτων και την προβολή της Ελληνικής Γραμματείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και άλλους φορείς, και Β) το Τμήμα Ανάγνωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου, αρμόδιο μεταξύ άλλων για την οργάνωση δράσεων προώθησης της φιλαναγνωσίας, την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των ΤΠΕ και την επεξεργασία ψηφιακής πολιτικής για το ελληνικό βιβλίο.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1, 10682 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ www.culture.gr