Ευρασία

SHARE

Οι Εκδόσεις Ευρασία ιδρύθηκαν στην Αθήνα από μια ομάδα νέων ανθρώπων με σκοπό την έκδοση βιβλίων στις γνωστικές περιοχές της φιλοσοφίας, της ιστορίας, των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών, της επιστημολογίας, των μαθηματικών, του δικαίου και των διεθνών σχέσεων. Το εγχείρημα αυτό υποστηρίζεται από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και μελετητές.

Στην παραγωγή των βιβλίων δίνεται ιδιαίτερα έμφαση στις ποιοτικές μεταφράσεις, στη γλωσσική και επιστημονική επιμέλεια των κειμένων, στο σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων και στην ποιότητα της τυπογραφίας.

Το εγχείρημα αυτό υποστηρίζεται από πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους ομάδες από συγγραφείς, ακαδημαϊκούς και μελετητές και η επικοινωνία αυτών συχνά εκφράζεται και με διαφορετικά εξειδικευμένα εκδοτικά σήματα. Οι Εκδόσεις Ευρασία έχουν γίνει μία πλατφόρμα κοινοτήτων, ένα εργοτάξιο ιδεών για πολλές και διαφορετικές ομάδες ανθρώπων κυρίως από τον χώρο των επιστημών και των τεχνών, αλλά όχι μόνο.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ομήρου 47, 10672 Αθήμα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ https://eurasiabooks.gr