Διεύθυνση Πολιτισμού -Τουρισμού Δήμου Θεσσαλονίκης

SHARE

Η Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού προάγει τις Τέχνες και τον Πολιτισμό σε όλες
τις εκφάνσεις τους, διοργανώνει πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ
και κύκλους πολιτιστικών γεγονότων εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας, διαχειρίζεται
δημοτικούς χώρους για τον παραπάνω σκοπό και σχεδιάζει προγράμματα τουριστικής
δράσης και προβολής του Δήμου, ανάπτυξης υποδομών και αναπτύσσει εθνικές και
διεθνείς δράσεις και συνεργασίες για τον σκοπό αυτό.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
κουντουριωτου 17 -54625 Θεσσαλονίκη
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ