Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών

SHARE

Το «Κέντρο» είναι μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός.
Βασικός στόχος του είναι να διασώσει, να αναδείξει και να διαδώσει τον πλούτο της λαϊκής προφορικής παράδοσης, των μύθων, των θρύλων και των παραμυθιών. Από το 2003 οργανώνει στην Κέα τη διεθνή «Γιορτή Παραμυθιών». Από το 2008 λειτουργεί το πρόγραμμα δια βίου μάθησης με διακριτικό τίτλο «Σχολή Αφηγηματικής Τέχνης» Το 2014 ίδρυσε το «Σπίτι των Παραμυθιών – Το Μουσείο Αλλιώς» στην Αθήνα που έχει ως στόχο την ανάδειξη της άυλης παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και της προφορικής παράδοσης. Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει ευρωπαϊκά προγράμματα με θέμα την αειφόρο ανάπτυξη, την μετανάστευση, τις πολυγλωσσικές αφηγήσεις και έχει λάβει μέρος σε ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές συμπράξεις. Έχει αναπτύξει εκδοτική δραστηριότητα που περιλαμβάνει συλλογές παραμυθιών. Λειτουργεί το «Παραμυθόφωνο» με ηχογραφήσεις podcasts μύθων, παραμυθιών. Υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα πολιτιστικής εκπαίδευσης και διαπολιτισμικής αγωγής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Κορησσία, Κέα,  ΤΚ 840 02, Κυκλάδες / Ιωσήφ των Ρογών 11,  Ακρόπολη, Αθήνα, TK 117 43
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ www.e-mythos.eu

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

19/11
19:00
«Τα ίχνη του Χρόνη» – Ένα διαδραστικό παραμύθι για τον χρόνο