ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΦΙΛΤΡΑ

ΦΙΛΤΡΑ
25/11
16:00
Εκδήλωση
«Μαρμαράς θε’ να γενώ τα μάρμαρα να πελεκώ» Eκπαιδευτικός φάκελος Μουσείου Μαρμαροτεχνίας (Δίκτυο Μουσείων ΠΙΟΠ)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ