26.11
Συζήτηση

Βιβλίο και πολιτισμός

16:00

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
Γεώργιος Μπαμπινιώτης, γλωσσολόγος, Νίκος Κούκης, πρόεδρος ΕΙΠ, Μανώλης Πιμπλής, δημοσιογράφος, διευθυντής ΔΕΒΘ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ