27.11
Παρουσίαση Βιβλίου

«Τι είναι ένας κάμπος» της Νάσιας Διονυσίου

12:00

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Μωυσής Ελισάφ, δήμαρχος Ιωαννίνων, Κυριακή Μπεϊόγλου, δημοσιογράφος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ

12:00-13:00 Αίθουσα Κλείτος Κύρου (Περίπτερο 15)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

«Τι είναι ένας κάμπος» της Νάσιας Διονυσίου