21.11
Παρουσίαση Βιβλίου

«Τα Αθηναïκά» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

17:00

ΣΥΝΟΜΙΛΟΥΝ ΟΙ:
Σταύρος Ζουμπουλάκης, επιμελητής της έκδοσης, συγγραφέας, πρόεδρος του εφορευτικού συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης, Νίκος Βατόπουλος, συγγραφέας, δημοσιογράφος, Γιάννης Παπαθεοδώρου, αναπλ. καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ