28.11
Παρουσίαση Βιβλίου

Τα Απομνημονεύματα του Στρατηγού Μακρυγιάννη: Ιδεολογική προσέγγιση των επιχειρημάτων του» Σοφία Καρύμπαλη

17:00

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΑΣΤΡΟΝ

17:00-18:00 Αίθουσα Βαβέλ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τα Απομνημονεύματα του Στρατηγού Μακρυγιάννη: Ιδεολογική προσέγγιση των επιχειρημάτων του» Σοφία Καρύμπαλη