25.11
Συζήτηση

Συζήτηση με τον Robert Parker

18:00

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

18:00-18:20 Studio Συζήτηση με τον Robert Parker