25.11
Συζήτηση

Συζήτηση με την Pat Easterling

17:00

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

17:00-17:20 Studio 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Συζήτηση με την Pat Easterling