28.11
Συζήτηση

Στρογγυλό Τραπέζι Περί Ποίησης

20:00

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΒΑΚΧΙΚΟΝ

20:00-21:00 Αίθουσα Δ. Σολωμός (Περίπτερο 13)

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στρογγυλό Τραπέζι Περί Ποίησης