24.11
Βίντεο

Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Πρωτόγονη Επανάσταση: Αρματολοί και Κλέφτες (18ος-19ος αιώνας)

14:00

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΑΠ

Στον τόμο αυτόν συγκεντρώνονται είκοσι κείμενα του Σπύρου Ασδραχά για την Ελληνική Επανάσταση ως πρωτόγονη επανάσταση, με την έννοια της μη-νεωτερικής, με την επιστημονική επιμέλεια του Νίκου Θεοτοκά. Ο Ασδραχάς υφαίνει ένα μεγάλο ιστοριογραφικό σχέδιο για την ανάλυση του αρματολισμού, της ιστορίας του και της σχέσης του με την Επανάσταση του ’21.