27.11

Σφαχτάρια στο λευκό, Χλόη ΙΙ, Τα lego

14:00

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Πέτρος Γκολίτσης, Δημήτρης Λεοντζάκος, Γεωργία Τρούλη

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΡΑΚΑ

14:00-15:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ (Περίπτερο 15)

Σφαχτάρια στο λευκό, Χλόη ΙΙ, Τα lego