24.11
Βίντεο

Ρίτα Κολαΐτη: Μεταφράζοντας την τριλογία της Βιρζινί Ντεπάντ «Βερνόν Σουμπουτέξ»

17:00

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΜΑ