27.11
Παρουσίαση Βιβλίου

«Ψιθύριζε όταν μιλάς για αγάπη» της Βασιλικής Ελευθεριάδου – Γαλάνη

16:00

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Ιωάννα Παλιούρα, επιμελήτρια έκδοσης, Αλέκος Χατζηκώστας, δημοσιογράφος, Βασιλική Ελευθεριάδου – Γαλάνη, συγγραφέας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΑΤΕΧΝΩΣ

16:00-17:00 Αίθουσα Βαβέλ (Εξώστης, Περίπτερο 15)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

«Ψιθύριζε όταν μιλάς για αγάπη» της Βασιλικής Ελευθεριάδου – Γαλάνη