25.11

Προγράμματα κινητικότητας στην Ευρώπη

19:00

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Δημήτρης Αγγελής, Marija Dejanović

19:00-20:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΒΕΛ Προγράμματα κινητικότητας στην Ευρώπη