26.11

Προγράμματα κινητικότητας στην Ευρώπη

17:00

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Δημήτρης Αγγελής, Marija Dejanović

17:00-18:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΒΕΛ (Περίπτερο 15)

Προγράμματα κινητικότητας στην Ευρώπη