28.11

ΕΙΠ ΠΕΣ ΜΟΥ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

14:00

14:00-15:00 Αίθουσα Κλείτος Κύρου (Περίπτερο 15)

ΕΙΠ ΠΕΣ ΜΟΥ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Χλόη Κουτσουμπέλη, ποιήτρια – Γεωργία Βεληβασάκη, ερμηνεύτρια