26.11

ΠΕΜ loves [καρδουλα] Wikipedia

14:00

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Δρ. Κυριακή Κουρούνη, μεταφράστρια, μεταφρασεολόγος, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ΑΠΘ, πρώην αντιπρόεδρος ΠΕΜ
Κωνσταντίνος Σταμπουλής, διαχειριστής Βικιπαίδειας, εκπρόσωπος Wikimedia Community User Group
Greece

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών (ΠΕΜ) με την υποστήριξη Wikimedia Community User
Group Greece

14:00-15:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΒΕΛ (Περίπτερο 15)

ΠΕΜ loves [καρδουλα] Wikipedia

Μετάφραση και Wikipedia
Αγαπάτε τη Μετάφραση; Χρησιμοποιείτε τη Wikipedia; Εάν απαντήσατε ‘ναι’ και στις δύο ερωτήσεις,
ελάτε να δούμε μαζί τι είναι η Wikipedia και πώς μπορούμε να εμπλουτίσουμε τη Βικιπαίδεια
μεταφράζοντας λήμματα από τα αγγλικά προς τα ελληνικά!