26.11

Πειθώ και Μεταδημιουργία στο Πλαίσιο της Επιχώριας Προσαρμογής Δικτυακών Τόπων

13:00

Ομιλητές/συντονισμός:

Παρθένα Χαραλαμπίδου (Δρ. Μεταφρασεολογίας, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό Τομέα Μετάφρασης – Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ)

Διοργάνωση:

Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας (ΕΕμ) και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

13:00-14:00 Πειθώ και Μεταδημιουργία στο Πλαίσιο της Επιχώριας Προσαρμογής Δικτυακών Τόπων

Το εργαστήριο (workshop) «Πειθώ και Μεταδημιουργία στο Πλαίσιο της Επιχώριας Προσαρμογής Δικτυακών Τόπων» έχει ως στόχο την εξοικείωση των νέων μεταφραστών και των φοιτητών μετάφρασης με σύγχρονες εκφάνσεις της μεταφραστικής πράξης (επιχώρια προσαρμογή – μεταδημιουργία). Μετά από μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες του πεδίου της επιχώριας προσαρμογής, της μεταδημιουργίας και της σχέσης τους με τη μετάφραση, καθώς και στα μέσα πειθούς των δικτυακών τόπων, θα αναλυθούν στην πράξη οι στρατηγικές και τεχνικές απόδοσης των μέσων πειθούς σε πολύγλωσσους δικτυακούς τόπους και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε παραδείγματα που εντάσσονται στην πρακτική της μεταδημιουργίας.