21.11
Παρουσίαση Βιβλίου

Παρουσίαση του τέταρτου τόμου της Ανθολογίας της Σύγχρονης Λογοτεχνίας των Λαών της Ρωσίας

12:00

ΣΥΝΟΜΙΛΟΥΝ ΟΙ:
Yermolayev Semen, εκπρόσωπος του «White Theater» στο Χαμπάροφσκ, Kantervo Seppo, Bemurzov Zurab Mukhadinovich, Kanukova Zarina Saadulovna, Sergey Antonov, συγγραφείς, εκπρόσωποι των λαών της Ρωσίας που συμμετείχαν στη δημιουργία της Ανθολογίας.

https://www.facebook.com/Greek-Russian-Literature-Year-2020-108953537692882