27.11
Παρουσίαση Βιβλίου

Παρουσίαση της νέας σειράς βιβλίων με τίτλο «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτική» / Παρουσίαση βιβλίου «Διχοτομημένη νήσος» του Γιαν Κόουρα

14:00

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Νίκος Μαραντζίδης, Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ιωάννης Δ. Στεφανίδης, Καθηγητής Διπλωματικής Ιστορίας, Νομική Σχολή ΑΠΘ

Κώστας Τσίβος, Επίκουρος Καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας, Πανεπιστήμιο του Καρόλου, μεταφραστής του βιβλίου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

14:00-15:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ (Περίπτερο 13)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Παρουσίαση της νέας σειράς βιβλίων με τίτλο «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτική» / Παρουσίαση βιβλίου
«Διχοτομημένη νήσος» του Γιαν Κόουρα

Παρουσίαση ενός βιβλίου που συμβάλει στην επιστημονική έρευνα για το Κυπριακό και αποσκοπεί στη μερική αναθεώρηση της διεθνούς διάστασής του. Βασίζεται σε πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα αρχειακά τεκμήρια και φέρνει νέες πληροφορίες αναφορικά με τις δραστηριότητες της Σοβιετικής Ένωσης και της Τσεχοσλοβακίας στο νησί.