26.11

«Πανδημία COVID-19 και οι σύγχρονες απειλές στη δημόσια υγεία» (συλλογικό έργο)

11:00

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Ηλίας Κονδύλης, επιμελητής του βιβλίου (Αναπληρωτής Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πολιτικής Υγείας ΑΠΘ), Αλέξης Μπένος, επιμελητής του βιβλίου (Ομότιμος Καθηγητής Υγιεινής, Κοινωνικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΑΠΘ)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ-ΜΟΤΙΒΟ

11:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΖΩΗ ΚΑΡΕΛΛΗ (Περίπτερο 13)

«Πανδημία COVID-19 και οι σύγχρονες απειλές στη δημόσια υγεία» (συλλογικό έργο)