27.11

Προύχοντες και Αγωνιστές

12:00

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

12:00-13:00 Αίθουσα Κόσμος (Περίπτερο 14)

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 1821

Προύχοντες και Αγωνιστές