27.11
Βίντεο

«Ολοκαύτωμα στη Θεσσαλονίκη» του Ανδρέα Μπουρούτη

15:30

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Ο Αδρέας Μπουρούτης, ιστορικός-οικονομολόγος, παρουσιάζει το βιβλίο του «Ολοκαύτωμα στη Θεσσαλονίκη». Το βιβλίο εξετάζει τη σχέση των Ιταλών με ένα μέρος της εβραϊκής κοινότητας τα χρόνια μέχρι το ξέσπασμα του πολέμου, ενώ στο δεύτερο μέρος αφηγείται τις ιστορίες δέκα Εβραίων μαθητών της Θεσσαλονίκης και ενός «Δίκαιου των Εθνών», του δικηγόρου Δημήτρη Σπηλιάκου.