25.11
Παρουσίαση Βιβλίου

Οι εκδόσεις της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης

14:30

ΣΥΝΟΜΙΛΟΥΝ ΟΙ:
Χαρίτων Καρανάσιος, διευθύνων του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, Βασιλική Διάφα-Καμπουρίδου, δικηγόρος, δρ Ιστορίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Κώστας Παυλός, συγγραφέας, ιστορικός, Μιχάλης Πιτένης, συγγραφέας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παρουσίαση των εκδόσεων της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, «Η Κοζάνη και η περιοχή της από τους Βυζαντινούς στους Νεότερους Χρόνους», Πρακτικά Γ’ συνεδρίου τοπικής ιστορίας και «Η συνοίκηση της Κόζιανης (Κοζάνης) 1350-1800».