27.11

«Οι αργυρώνητοι. Η γερμναική προπαγάνδα στην Ελλάδα κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο» του Στράτου Ν. Δορδανά

18:00

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Δήμητρα Κογκίδου, Καθηγήτρια, Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των φύλων του ΑΠΘ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

18:00-19:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ (Περίπτερο 15)

«Οι αργυρώνητοι. Η γερμναική προπαγάνδα στην Ελλάδα κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο» του Στράτου Ν. Δορδανά

Στο βιβλίο παρακολουθούμε πώς αναπτύχθηκε η γερμανική προπαγάνδα στην Ελλάδα του Ελευθερίου Βενιζέλου και του βασιλιά Κωνσταντίνου και στην Ευρώπη του «Μεγάλου Πολέμου». Ο συγγραφέας ανασυστήνει έναν ολόκληρο κόσμο, άγνωστο στην ελληνική ιστοριογραφία, μέσα από ενδελεχή έρευνα σε γερμανικά αρχεία και ξένη βιβλιογραφία και συνδέει με επιτυχία την παγκόσμια ματιά με τις εξελίξεις στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου.