20.11
Παρουσίαση Βιβλίου

«Μητερικό της Θράκης. Βίοι και Μαρτύρια Αγίων και Οσίων Γυναικών της Θράκης» του Γιώργου Σ. Γκόζη

19:00

ΣΥΝΟΜΙΛΟΥΝ ΟΙ:
Γιώργος Σ. Γκόζης, συγγραφέας, Νεκτάριος Μουρδικούδης, φιλόλογος.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ