28.11

«… μια αγάπη για τους στερημένους»

12:00
ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
Μιχάλης Μπακογιάννης, επίκουρος καθηγητής ΑΠΘ, Δημήτρης Κόκορης, αναπληρωτής καθηγητής ΑΠΘ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ:
Δημήτρης Κόκορης
ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ:
Βικτωρία Καπλάνη, ποιήτρια
12:00-13:00, Φιλολογικό καφενείο
«… μια αγάπη για τους στερημένους». Ο ποιητής Ανέστης Ευαγγέλου.