28.11
Παρουσίαση Βιβλίου

«Μετά την πανδημία»

15:00

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Συντονίστρια Χλόη Κουτσουμπέλη, τα μέλη του Δ.Σ., Μπάμπης Μπαρμπουνάκης, εκδότης.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

15:00-16:00 Αίθουσα Δ. Σολωμός (Περίπτερο 13)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

«Μετά την πανδημία»