22.11
Παρουσίαση Βιβλίου

«I Remember… Θυμάμαι…»
(Τρίγλωσση έκδοση – βιβλίο, CD )

16:00

ΣΥΝΟΜΙΛΟΥΝ ΟΙ:
Λέων Α. Ναρ, δρ Νεοελληνικής Φιλολογίας ΑΠΘ, συγγραφέας, Νίκος Ορδουλίδης, μουσικολόγος, επιστημονικός συνεργάτης, Τμήμα Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΕΚΔΟΣΕΙΣ IANOS