22.11
Συζήτηση

Η πρόκληση του διαδραστικού βιβλίου στην εκπαίδευση

15:45

ΣΥΝΟΜΙΛΟΥΝ ΟΙ:
Νίκος Α. Κούκης, πρόεδρος ΕΙΠ, Βασίλης Οικονόμου, σύμβουλος Τεχνολογίας προέδρου και ΔΣ ΕΙΠ.