26.11

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

13:00

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΝ ΠΛΩ

13:00-14:00 ΑΘΟΥΣΑ ΖΩΗ ΚΑΡΕΛΛΗ (Περίπτερο 14)

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ