27.11

Η ελληνική και κυπριακή πεζογραφία μέσα από την εμπειρία δύο συγγραφέων.

21:00

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Νάσια Διονυσίου, Γιώργος Μητάς
Συντονισμός: Δημήτρης Αγγελής

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

21:00-22:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΟΣΜΟΣ (Περίπτερο 14)

Η ελληνική και κυπριακή πεζογραφία μέσα από την εμπειρία δύο συγγραφέων.

Δύο συγγραφείς συζητούν για το λογοτεχνικό τοπίο της Ελλάδας και της Κύπρου.