25.11
Βίντεο

Η Δήμητρα Δότση μιλάει για το βιβλίο του Giuseppe Tomasi di Lampedusa «Μπάιρον» που μετέφρασε από τα ιταλικά

15:30

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΙΩΡΑ